Privacy Security

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έκδοση 1.0
Ημερομηνία: June 2013Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών/πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική για
την Casinostar777.com.
Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προστατευμένα.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρακάτω πολιτική, ώστε να μάθετε πως χειριζόμαστε 
τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεδομένου ότι η χρήση των υπηρεσιών μας υπονοεί την αποδοχή
του περιεχόμενού της.

Σε γενικές γραμμές, κάθε πελάτης μπορεί να ανοίξει την ιστοσελίδα μας και να μετακινηθεί σε αυτή χωρίς 
να διαβιβαστούν πληροφορίες ή δεδομένα. Κάθε παίκτης/πελάτης, ωστόσο, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 
τις υπηρεσίες μας, πρέπει να ανοίξει έναν λογαριασμό στην CasinoStar777.com, η οποία λειτουργεί από την
Online Amusements Solutions Ltd, προκειμένου να είναι σε θέση να κάνει χρήση οποιουδήποτε προϊόντος 
προσφέρεται στην www.Casinostar777.com.

Κάθε φορά που ένας παίκτης/πελάτης τοποθετεί ένα στοίχημα ή συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, δέχεται την
εγκυρότητα  και εφαρμοσιμότητα της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους
Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.


Απαιτούμενα Προσωπικά ΔεδομέναΓια να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της www.casinostar777.com, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει
την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. 

Τα παρακάτω είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα:

- Όνομα και Επώνυμο

- Πλήρης διεύθυνση

- Ημερομηνία γέννησης

- Έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

- Φύλλο

- Αποδεικτικό για την ηλικία

Η www.casinostar777 μπορεί να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς,ότι ο παίκτης πρέπει να υποβάλλει ορισμένα έγγραφα ως απόδειξη της ταυτότητας για 
έλεγχο ταυτότητας ασφαλείας.

Η Online Amusement Solutions Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιαδήποτε κέρδη έως
ότου υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα έγγραφα:

Α) Αντίγραφο έγκυρης ταυτότητας, εκδοθείσας από την αρμόδια αρχή ενός αναγνωρισμένου κράτους/χώρας, 
π.χ διαβατήριο, προσωπική ταυτότητα, άδεια οδήγησης.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του παίκτη/πελάτη, μπορεί να ζητηθεί επίσης ένας λογαριασμός κοινής
ωφελείας (π.χ. για το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια) ή σύμβαση μίσθωσης.

Β) Αντίγραφο κάθε πιστωτικής κάρτας (εμπρός και πίσω), που χρησιμοποιείται για καταθέσεις στο λογαριασμό
του παίκτη/πελάτη, καθώς και αντίγραφο των εκκαθαριστικών της πιστωτικής κάρτας.

Γ) Αντίγραφο παραστατικού τράπεζας, όπως καταστάσεις λογαριασμών ενός λογαριασμού Moneybookers κτλ.

Αν ο πελάτης επιθυμεί να καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό της Casinostar777.com χρησιμοποιώντας 
μια πιστωτική κάρτα, τότε πρέπει να διαβιβάσει τα επιπλέον ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: 

- Όνομα και επώνυμο του κατόχου της κάρτας

- Όνομα της εταιρείας της πιστωτικής κάρτας

- Αριθμό πιστωτικής κάρτας

- Ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας και τον κωδικό ασφαλείας CVC

Για να μας επιτρέψει να μεταφέρουμε τα κέρδη στον τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη/πελάτη,
απαιτούνται επιπλέον τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: 

- Όνομα και επώνυμο του κατόχου του λογαριασμού

- Όνομα τράπεζας

- IBAN

- SWIFT-code

Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε μας από
τον παίκτη/πελάτη, πρέπει να είναι πλήρεις και ορθές.
Ο παίκτης/πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που μας έχει παρέχει καταστούν ανακριβείς ή ελλιπείς.

Ο παίκτης/πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά και έξοδα προκύψουν από ψευδείς
ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Εάν προσκομιστεί σκόπιμα οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία, οποιαδήποτε και
όλες οι συναλλαγές του παίκτη στον λογαριασμό του θα κηρυχθούν άκυρες.


Απαγόρευση συμμετοχής ανήλικων ατόμων


Η Casinostar777.com δεν επιτρέπει σε ανήλικα άτομα (κάτω από την ηλικία των 18 ετών) 
να συμμετάσχουν σε αθλητικά στοιχήματα και/ή τυχερά παιχνίδια.

Αυτός είναι ο λόγος που η Casinostar777.com ζητά από τους παίκτες/πελάτες να επιβεβαιώσουν 
ότι είναι σε νόμιμη ηλικία και να δώσουν την ημερομηνία γέννησής τους κατά την εγγραφή.

Η Casinostar777.com διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τη δήλωση κάθε παίκτη/πελάτη 
για την ηλικία του και να αποκλείσει τους παίκτες/πελάτες από τις υπηρεσίες της, εφόσον υπάρχουν
αμφιβολίες σχετικά με την επίτευξη της ελάχιστης ηλικίας που απαιτείται.

Σε κάθε πελάτη που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ανήλικος,
όλα τα κέρδη του παρακρατούνται και ο λογαριασμός του θα μπλοκάρεται αμέσως.


Cookies


Ένα cookie είναι ένα κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του πελάτη,
με πληροφορίες για τον πελάτη.

Η χρήση ενός cookie δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία,
ενώ βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε τόσο cookies αναγνώρισης όσο και μόνιμα cookies. Για το cookie ταυτότητας 
συνεδρίας, όταν οι χρήστες κλείσουν το πρόγραμμα περιήγησης, τότε το cookie απλά τερματίζεται.

Ένα μόνιμο cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο
του πελάτη για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα.


Αρχεία καταγραφής


Η Casinostar777.com χρησιμοποιεί αρχεία καταγραφής. Αυτό περιλαμβάνει διευθύνσεις Internet
Protocol (IP), τον τύπο του browser, τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), σελίδες
παραπομπής/τερματισμού,τον τύπο πλατφόρμας, την ημερομηνία/ώρα και τον αριθμό των κλικς 
για να αναλύσει τις τάσεις, τη διαχείριση του ιστότοπου, τις κινήσεις του χρήστη στο 
σύνολο και να συγκεντρώσει δημογραφικές πληροφορίες για συνολική χρήση.

Διευθύνσεις ΙΡ κτλ, δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. 
Οι διευθύνσεις ΙΡ είναι συνδεδεμένες με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες 
για να ενεργοποιήσουν την Web-based υπηρεσία μας.


Κρυπτογράφηση δεδομένων


Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον
web browser σας, η εταιρεία χρησιμοποιεί ασφαλή και ελεγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εξακολουθούν να προστατεύονται χάρη στο εξαιρετικά αξιόπιστο 
σύστημα ασφαλείας ενός εταίρου παγκοσμίου κύρους.


Αλλαγή των προσωπικών δεδομένων


Μετά τη σύνδεση, οι πελάτες (παίκτες) μπορούν να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα
στιγμή (με εξαίρεση το επώνυμο, το όνομα, τη χώρα, την ημερομηνία γέννησης, καθώς και όνομα χρήστη,
αλλά και τα ψευδώνυμά τους), στο τμήμα "Ο Λογαριασμός μου" στην αρχική σελίδα της Casinostar777,
www.casinostar777.com.

Εάν οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο καταστεί εσφαλμένο, ο πελάτης (παίκτης) υποχρεούται 
να ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές, χωρίς καμία καθυστέρηση. 


Περισσότερες ερωτήσεις


Εάν οι πελάτες (παίκτες), έχουν απορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή την ασφάλεια 
των προσωπικών τους δεδομένων που διαβιβάζονται σε μας, παρακαλούνται να μας στείλουν ένα 
email στο info@casinostar777.com.

CASINOSTAR777.COM - ΠΑΙΞΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ!

We proudly boast a superb portfolio of online games. Powered by AMAYA software CasinoStar777.com is taking gaming into the 21st century. Gambling can be addictive. No persons under 18 years of age are allowed to play for real money. If you feel you have a problem please visit Gamcare or Gamblers anonymous

Casino Games offered on Casinostar777.com are operated by Online Amusement Solutions Ltd, a Malta Company with Registration Number C53765 and with registered address at Numbered Pixels Management (Suite 105), The Fort Business Centre, Level 3, Hardrocks Business Park, Burmarrad Road, Naxxar NXR6345, Malta.

Online Amusement Solutions Limited is operating under a full licence issued by the Malta Gaming Authority, with licence number MGA/CL1/735/2011 issued on 9th March 2012 and renewed on 9th March 2017, operating using the software of NYX Digital Gaming (Malta) Ltd, under Licence No. MGA/CL4/194/2004

Οι παίκτες κάτω των 18 δεν μπορούν να παίξουν με πραγματικά χρήματα. Οι παίκτες από Ελλάδα πρέπει να είναι άνω των 21.

Η συχνή συμμετοχή στα Παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας


Η Εταιρία μας παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα. (N.4002/2011)